Beskrivelse

Sivpillerne suger bedre og støver mindre end bla. halmpiller.

Sivpiller bruges hovedsagligt som hestestrø men kan evt. også bruges til stokerfyret, hvis dit fyr/din kedel er egnet til det.

Der skal dog påregnes en askeudvikling på 2% samt at den ved forbrænding danner en del slagger.
Vær opmærksom på, at Sivpillernes størrelse kan variere fra meget små piller til store piller (fra ca. ½ cm op til 6 cm)
og at der kan være en del smuld i både sækkene og big bags.

PS: Hvis du vil bruge Sivpiller til at fyre med:
Sivpillerne frigiver noget syredamp som kan ødelægge kedlen m.m., hvis ikke den er lavet til det.
En standard pillekedel er som udgangspunkt ikke egnet til dette.

Er dit fyr kun godkendt til træpiller, vil den i værste tilfælde tage skade.
Rådgiv dig med din VVS’er/Servicemontør/Installatør/Leverandør før du bruger Sivpiller til at fyre med.

Vi fratager os alt ansvar hvis du bruger Sivpiller til dit pille-/stokerfyr eller til en anden form for forbrænding.

 

Diameter: 8 mm ± 1mm
Længde: ± 50 mm
Aske: ≤ 2%
Fugtindhold: ≤ 8%
Svovl: ≤ 0,03%
Kulstof: ≤ 38,4%
Frigivelse af flygtige forbindelser: ≤ 74,3%
Nedre brændværdi: ≥ 4.200 kcal/kg
Øvre brændværdi: ≤ 4.500 kcal/kg

Vægt N/A
Størrelse

,