Olimp træpiller bliver produceret under ekstreme kvalitets krav, savsmuldet fra egen produktion, transporteres i lukket rørsystem fra savværk til færdig pille, hvilket sikrer et 100 % rent produkt. Savsmuldet tørres på et moderne båndtørreri ved en temperatur på 100 c mod normalt 400 c, derved undgås at råvarerne forbrændes og forurenes med sod eller forbrændingsrester. Til produktionerne anvendes udelukkende savsmuld fra nåletræer, derved sikres lyse træpiller af ensartet høj kvalitet. Olimp presses under ekstremt højt tryk, hvilket resulterer i en meget høj pillestyrke, og et rimeligt smuldfrit produkt. Klik her for at se producenten

Olimp er den perfekte træpille til din pilleovn og stoker. Træpillernes farve kan variere fra lys til mørk

Moderne, økologisk brændsel
– OLIMP træpiller – anvendes af krævende kunder til opvarmning af huse, beboelseslokaler, produktionsfaciliteter – især i bycentre og særlige beskyttelseszoner. Det kan med fordel træde i stedet for: ærtekul, koks, kul og pulverkul, samt gas og brændeolie. Produktet er yderst bekvemt at anvende for brugeren og miljøvenligt, hvilket er ensbetydende med ingen ubehag for naboområderne og omgivelserne. Den lyse farve er synonymt med højeste kvalitet af produktet tilbudt af Stelmet.

Miljøvenligt produkt

OLIMP træpiller er miljøvenlige – CO2 udledning under forbrænding svarer til den mængde CO2, som planten har optaget i løbet af sin vækst, hvilket vil sige, at der ikke udledes nogen ekstra mængder CO2 i atmosfæren. Desuden har Olimp træpiller en rigtig høj brændeværdi (min. 5,5 kWh/kg i tør tilstand).

• Meget lavt askeindhold (≤0,5 % )
• Kun en ubetydelig udledning af svovldioxid og andre skadelige stoffer
• Vandindhold op til 7,5%

OLIMP træpiller sælges i poser i standardstørrelser (15 kg)

BEMÆRK: Under transport og oplagring, beskytte produktet mod fugt. Anvendelse efter udpakning, kun i de faciliteter til dette formål.

Vægt N/A