Insektafvisende gel til absolut beskyttelse af følsomme dele af kroppen.

Power Phaser Durativ med et særligt højt indhold af aktive ingredienser beskytter hesten mod myg, hestebremser, fluer og flåter, også når den sveder. Svampen, der er inkluderet i emballagen, gør det særligt nemt at påføre gelen på følsomme områder og heste uden at få hænderne snavsede.

Brug biocider sikkert. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug. 

Brugsvejledning:
Påfør 3x 10g produkt med svampen direkte på sårbare områder. Undgå kontakt med øjne og slimhinder.

Virksomme stoffer:
Ethylbutylacetylaminopropionat 10g / 100g; Eucalyptus citriodora olie, hydratiseret, cykliseret 1,44%;

Signalord: Fare

Sikkerhedsinstruktioner:
P101 – Hvis lægehjælp er nødvendig, skal du have produktbeholder eller etiket ved hånden.
P102 – Opbevares utilgængeligt for børn
Undgå frigivelse af P273 i miljøet.
P501 – Bortskaf indholdet/beholderen til korrekt bortskaffelse.

Fareadvarsler:
H319 – Forårsager alvorlig øjenirritation.
Brug biocidholdige produkter med forsigtighed. Læs altid etiketten og produktinformationen før brug.

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Leovet
Power Phaser Durativ
Mod alle insekter”

Your email address will not be published. Required fields are marked