Sikker desinfektion mod bakterier og svampe.

Leovet Desinfektionsspray garanterer udryddelse af mikroorganismer, der kan give sygdom og inficere mennesker og dyr. Den er farveløs, desinficerer fuldstændigt og arbejder intensivt på kort tid. Leovet Desinfektionsspray er det uundværlige middel til sikker overfladedesinfektion, fx i stalden. Begrænset virucidal.

Brugsvejledning:
Fra kort afstand, 20-30 cm, sprøjtes et jævnt lag på stedet i ca. 2-3 sekunder. Forsigtig, er brændbart! Sprøjt ikke mod åben ild eller glødende genstande

Virksomme stoffer:
Chlorkresol 0,12 g/100 g; Biphenyl-2-ol 0,25 g/100 g; Salicylsyre 0,5 g/100 g.
Indeholder Propan-2-ol.

Signalord: Advarsel

Faremeddelelse:

  • H226 Brandfarlig væske og damp.
  • H319 Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336 Kan forårsage døsighed og svimmelhed.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Leovet Erste Hilfe
Desinfektionsspray
Sikker desinfektion”

Your email address will not be published. Required fields are marked